✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
iso9001, iso14001, iso45001
MONITOROVACÍ A RIADIACI SYSTÉM
Vedľa obchodno-ekonomického významu rozhodnutia vybudovať dátové centrum je veľmi dôležité mať vyjasnené aj otázky prevádzky dátového centra, predovšetkým technologickej správy objektu ako takého. Základným informačným zdrojom pre technologickú správu dátového centra je kvalitný monitorovací systém, ktorý by mal zabezpečovať:

Fyzickú bezpečnosť dátového centra
Pod touto funkcionalitou sa chápe schopnosť zabrániť prístupu nepovolaným osobám, ale aj monitoring ich pohybu a činnosť v priestoroch dátového centra cez elektronické zabezpečovacie systémy, prístupové a kamerové systémy.

Požiarnu bezpečnosť dátového centra
Najoptimálnejším riešením je použitie integrovaného systému elektronickej požiarnej signalizácie so stabilným hasiacim zariadením vhodným na hasenie elektrických a IT zariadení (napríklad systémy na báze hmly). Vedľa vhodných čidiel na detekciu splodín horenia v priestoroch rozvádzačov, zdvojenej podlahy a podhľadov protipožiarny systém by mal zbierať informácie o teplotách v priestoroch technických zariadení.

Monitoring klímy prostredia (teplota, vlhkosť) dátového centra
Funkcionalita chladiaceho a ventilačného systému v dátovom centre je životne dôležitá. Rovnako je dôležitá aj optimálna činnosť tohto systému, pretože je najväčším spotrebičom elektrickej energie, ktorý ovplyvňuje prevádzkové náklady a má rozhodujúci vplyv na hodnotu PUE (PUE - Power Usage Effectiveness) dátového centra.

Funkčnosť energetických zdrojov
Monitorovací systém musí poskytovať informácie o stave a výkone všetkých energetických zdrojov v dátovom centre, ktoré musia zabezpečiť nepretržitú funkčnosť všetkých zariadení v dátovom centre a systém musí poskytovať informácie využiteľné pre optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Meranie spotreby energií
Meranie spotreby energií jednotlivých zariadení alebo technológií v dátovom centre (chladiace a ventilačné zariadenia, osvetlenie, vlastný hardware dátového centra) a vyhodnocovaním parametru PUE je možné vyhodnotiť technickú úroveň technológií a spôsob riešenia dátového centra (napríklad metódy chladenia) a vyhodnocovať efektívnosť prevádzky.

Naša spoločnosť je schopná riešiť monitoring dátového centra dodávkou vlastného systému IBC na báze PLC automatov alebo využiť štandardné systémy EPS, EZS, SHZ, PS, ktoré dokážeme integrovať do jedného celku s použitím IBC systému ako nadriadeného systému. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.