ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
ERP MYRIADA
Základné črty:
- vhodný pre riadenie stredných a veľkých firiem,
- sieťová, viacuživateľská, klient-server aplikácia na platforme SQL,
- variabilný systém - informácie je možné spracovávať centrálne alebo distribučne,
- integrovaný systém - prepojenosť na úrovni programových modulov a dát umožňuje efektívnu činnosť systému,
- modulárny systém - systém je tvorený modulmi a jeho vývoj alebo zmeny prebiehajú na úrovni modulov,
- multipodnikový systém - súčasne je možné spracovávať informačné toky pre "neobmedzený" počet firiem,
- multiútvarový systém - súčasne je možné spracovávať informačné toky pre "neobmedzený" počet útvarov,
- multičasový systém - vývoj informačného systému zachováva "čitateľnosť" dát bez časového ohraničenia,
- multijazyčný systém - jazyk dát a komunikačný jazyk je možné meniť za chodu programu bez obmedzenia,
- multimenový systém - program umožňuje spracovanie dát pre ľubovolnú cudziu a domácu menu,
- parametrizovateľný systém - funkcionalita programu je ovládaná cez systém parametrov a kódov,
- univerzálny systém - časová závislosť kódov a parametrov umožňuje maximálnu univerzálnosť programu. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.