✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
PROFESIONÁLNY ROZVOJ
Medzi základné podmienky rastu spoločnosti patrí zamestnávanie odborníkov na každom poste v spoločnosti. Splnenie tejto podmienky je možné iba ak spoločnosť umožňuje profesionálny rozvoj svojich zamestnancov a naopak, vytvorenie týchto podmienok priťahuje do spoločnosti aj ďalších kvalitných odborníkov. Na profesionálny rozvoj zamestnancov je možné pozerať z dvoch uhlov pohľadu:

Odborný rast
Odborný rast zamestnancov je v spoločnosti zabezpečený systémom interných a externých školení, tréningov a systémom certifikačných testov. Interné školenia a tréningy prebiehajú vo vlastných priestoroch spoločnosti, ktoré si spoločnosť vybudovala už v roku 2002, externé školenia prebiehajú buď vo vlastných priestoroch spoločnosti alebo častejšie v priestoroch našich dodávateľov alebo partnerských spoločností. Predpokladom úspešnosti školení zamestnancov je ich ochota sa samovzdelávať. Preto pri výberovom procese kladieme veľký dôraz na túto vlastnosť uchádzača.

Interné a externé školenia zamestnancov

Kariérny rast
Zamestnávanie ambicióznych ľudí je hnacím motorom rozvoja spoločnosti. Zároveň táto vlastnosť garantuje spoločnosti menšie náklady na kontrolný a riadiaci aparát. Ambiciózni zamestnanci obvykle túžia po ocenení v kariérnom raste a preto v našej spoločnosti je využívaný vo výbere systém preferencií pre zamestnancov, kedy dôležité manažérske, technické, obchodné a prevádzkové pozície obsadzujeme z interných zdrojov. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.