✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
SOCIÁLNY PROGRAM
Existuje všade akceptovaný názor, že iba spokojný zamestnanec dokáže aktívne tvoriť hodnoty. A pretože nie iba prácou je človek živý, snaží sa vedenie spoločnosti vytvárať priateľskú a tvorivú atmosféru, ktorá zamestnancov zjednocuje a motivuje k vyšším výkonom. Táto atmosféra sa následne prenáša aj do mimopracovného života zamestnancov a prejavuje sa na rôznych firemných akciách a pri čerpaní výhod sociálneho programu. Zamestnanci môžu využívať nasledovné pôžitky:

Benefity spojené s pracovnou pozíciou
Každá pracovná pozícia v sebe zahŕňa adekvátne benefity, ktoré môže zamestnanec čerpať podľa zásluhovosti.

Príspevky na odborný rast zamestnanca
Spoločnosť má definovaný program odborného rastu pre každú pracovnú pozíciu a taktiež formu príspevkov v závislosti od konkrétnej situácie.

Sociálny fond
Zamestnanci využívajú prostriedky sociálneho fondu, tvoreného spoločnosťou, pre rôzne kultúrne podujatia (divadlá, koncerty) ale aj na iné spoločenské a športové akcie. Sociálny fond je tiež používaný pri dôležitých životných udalostiach zamestnancov (svadby, narodenie dieťaťa, životné jubileá, pracovné jubileá).

Firemné stretnutia
Od roku 1996 sú takmer pravidelne organizované firemné stretnutia všetkých zamestnancov, kde pri rôznych športových, kultúrnych a odborných akciách dochádza k utužovaniu kolektívu a zvyšovaniu vnútornej motivácie zamestnancov. Na týchto stretnutiach sú aj zabezpečované rôzne zdravotno - relaxačné akcie, absolvovaním ktorých zamestnanci jednak naberú nové sily ale môžu dostať všetky informácie o svojom zdraví.

Mikulášske dni
Podobne ako firemné stretnutia pre zamestnancov, sú od roku 1992 pre deti zamestnancov organizované Mikulášske dni spojené s návštevou Mikuláša a rozdávaním darčekov.

Vianočné darčeky
Od vzniku spoločnosti sa stalo pravidlom, že spoločnosť každej rodine zamestnanca odovzdáva vianočné darčeky a príspevky na výzdobu vianočných stromčekov.

Benefity individuálneho charakteru
Pokiaľ sa zamestnanec dostane do pre neho ťažko riešiteľnej situácie, alebo rád by vyriešil niektorý svoj dôležitý zámer alebo problém, je spoločnosť vždy pripravená poskytnúť pomoc. Ide predovšetkým o pomoc s ubytovaním, poskytnutie finančnej výpomoci pri presťahovaní a pri investičných zámeroch zamestnanca, alebo zabezpečenie právnych služieb a daňového poradenstva vlastnými útvarmi spoločnosti alebo cez externú agentúru.
 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.