✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
VÝBEROVÝ PROCES
Výber uchádzača na pozíciu v našej spoločnosti prebieha podľa dlhodobo overených postupov:

Interné výberové konanie
Na obsadenie pozície sa vypíše interné výberové konanie a stanoví sa postup pri vyhodnotení, ako určenie výberovej komisie, použitie personálnej agentúry, forma zverejnenia výberového konania a forma kontaktu a zasielania prihlášok. Veľmi uľahčí prácu komisii uvádzanie kódu výberového konania na prihláške uchádzačom.

Prvé kolo výberového konania
Výberová komisia v prvom kole vyhodnotí zaslané životopisy a motivačné listy. V prípade nejasností alebo nedostatočných podkladov je uchádzač telefonicky alebo mailom vyzvaný doplniť/objasniť chýbajúce informácie. Prvé kolo je interné bez účasti uchádzača, v ktorom sa do ďalšieho kola vyberú vhodní uchádzači.

Druhé kolo výberového konania
Druhé kolo má formu osobného pohovoru a má za cieľ v diskusii s uchádzačom zistiť povahové črty uchádzača, jeho odborné kvality a vhodnosť pre pracovnú pozíciu, jeho životnú filozofiu, hodnotový systém, jeho presvedčenie pracovať na tejto pozícii a pre spoločnosť.

Tretie kolo výberového konania
Pokiaľ nie je možné vybrať uchádzača v druhom kole, je organizované tretie kolo. Inak toto kolo je obvykle organizované v prípade vysokých manažérskych funkcií, kedy sú uchádzači vyzvaní, aby si pripravili detailnejšiu víziu/koncept svojho pôsobenia na pracovnej pozícii.br>
Forma oznamovania výsledkov
Jednotlivým kandidátom sa oznámi výsledok výberu telefonicky a následne písomne s tým, že pokiaľ vyhoveli kritériám výberu, ale bol vybraný iný kandidát, alebo sú vhodní na inú pozíciu v spoločnosti, je s nimi dohodnutý ďalší postup.

Zásady pri vedení pohovorov
Do výberovej komisie sú z princípu vyberaní zamestnanci so schopnosťami vytvoriť priateľskú atmosféru pri pohovore a naviazať neformálny kontakt tak, aby uchádzač bol čo v najmenšej miere strémovaný a mohol tak odovzdať čo najlepší výkon. Členovia komisie majú za úlohu presvedčiť uchádzača, aby seba prezentoval maximálne realisticky, aby tak v budúcnosti nedošlo k zbytočnému sklamaniu na jednej alebo druhej strane (napríklad v dôsledku veľkých očakávaní a nárokov zo strany spoločnosti alebo neschopnosti uchádzača plniť základné ciele, kladené na pozíciu).

Veríme, že pokiaľ si potenciálny uchádzač prečíta tieto riadky, príde na výberové konanie správne optimisticky naladený bez akýchkoľvek predsudkov. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.