ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
FILOZOFIA, HODNOTY
Filozofia a hodnotový systém determinujú dlhodobú úspešnosť každej firmy, určujú pracovnú atmosféru, spokojnosť zamestnancov a akceptovateľnosť u zákazníkov.

Filozofia spoločnosti:
Filozofia spoločnosti je postavená na hodnotovom systéme, rešpektujúcom pravdu, dobro, krásu, etiku, estetiku, objektívne požiadavky a názory jednotlivca a obchodných partnerov s cieľom zabezpečiť uspokojenie potrieb zákazníkov a zabezpečiť cez osobný rozvoj zamestnancov rozvoj spoločnosti.

Hodnotový systém spoločnosti:
Hodnotový systém spoločnosti sa opiera o nasledujúce piliere:

zodpovednosť rešpektujeme ZÁKON AKCIE A REAKCIE
korektnosť dodržujeme zásadu SPRÁVAME SA K INÝM TAK, AKO CHCEME, ABY SA ONI SPRÁVALI K NÁM
spoľahlivosť správame sa tak,aby NÁS PARTNER KEDYKOĽVEK POZVAL NA HOROLEZECKÝ VÝSTUP
slušnosť prezentujeme sa tak, že PODNIKANIE A PRÁCU NEPOVAŽUJEME ZA SÚBOJ NA ŽIVOT A NA SMRŤ
zásadovosť riadime sa zásadou NAŠE SPRÁVANIE MUSÍ BYŤ ČITATEĽNÉ A PREDVÍDATEĽNÉ

Motto:
1. V živote nikdy nevyhráš.
2. V živote môžeš nanajvýš remizovať, ale iba pri absolútnej nule Kelvina.
3. Absolútnu nulu Kelvina nikdy nedosiahneš. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.