ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
VÍZIA, POSLANIE, STRATÉGIE
Vízia
1. Byť dôležitým hráčom na trhu IP technológií a informačných systémov.
2. Byť kompetentným, dôveryhodným a spoľahlivým partnerom so spoločensky zodpovedným správaním.

Poslanie:
Vytvárať zákazníkovi podmienky pre jeho ekonomický, obchodný, technický a spoločenský rast.

Stratégia:
1. Orientácia na značky a kvalitu.
2. Orientácia na požiadavky zákazníka.
3. Orientácia na vlastný technický rozvoj a zlepšovanie služieb.
4. Motivovanie zákazníka k technickému a ekonomickému rozvoju.
5. Rozvoj spoločnosti zabezpečiť cez motiváciu zamestnancov k ich osobnému rozvoju.

Motto:
Najväčšiu šancu na remízu v živote máš, ak sa nesnažíš za každú cenu vyhrať. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.