ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť IES sa od svojho založenia v roku 1990 vyprofilovala od dodávateľa komponentov pre počítačové siete a dodávateľa kabelážnych a komunikačných systémov na dodávateľa komplexných riešení z oblasti informačných technológií, informačných systémov a technológií pre inteligentné budovy.

Stratégia v obchodnej politike je založená na značke a kvalite produktov a na orientácii na zákazníka. Pri predaji je z logistického hľadiska využívaná sieť pobočiek, pričom predaj koncovému zákazníkovi je realizovaný cez sieť obchodných partnerov.

Míľniky, ktoré ovplyvnili profiláciu spoločnosti:

Zmeny v systéme riadenia a organizačnej štruktúre.
Expandovanie na trhy v stredoeurópskom priestore si vyžiadalo zmeny v systéme riadenia spoločnosti v rozsahu od úrovne národnej spoločnosti po nadnárodné združenie a v definovaní jednotnej stratégie v marketingovo-obchodných a logistických metódach práce v každej etape riadenia. Dnes môžme konštatovať, že všetky tieto výzvy sme splnili.

Produktový rozvoj.
Základná orientácia spoločnosti - poskytovanie produktov a služieb v oblasti informačných technológií bola určená zakladateľmi spoločnosti v roku 1990. Expandovanie spoločnosti do stredoeurópskeho priestoru ale aj expandovanie v konkrétnom štáte cez sieť pobočiek bolo možné iba za predpokladu dostatočne širokého a kvalitného produktového portfólia, kvalitného technického zázemia a kvalitného informačného systému. Preto bola založená divízia informačných systémov s cieľom vyvinúť vlastné softwarové produkty od jednoduchých aplikácií až po úroveň systémov ERP. Výsledkom týchto aktivít je vlastný informačný systém MYRIADA a SCADA IBC. Tlak na surovinové zdroje a energetické krízy určitým spôsobom prinútili našu spoločnosť k zásadnej technickej a technologickej inovácii produktového portfólia. V roku 2007 spoločnosť začala vlastný vývoj systému pre inteligentné budovy, postavenom na IP technológiách, pričom tento systém združuje svet IT technológií s technológiami TZB. Tento produkt bol nazvaný IBC a v súčasnosti sa potvrdzuje správnosť tohoto rozhodnutia.

Cesta k úspechu.
Spoločnosť pri svojom vývoji rešpektovala všetky všeobecné známe pravidlá - pohľady do minulosti jej umožňovali analyzovať slabé a silné stránky spoločnosti, kontakt s technickým a technologickým vývojom jej umožňoval vždy vytyčovať do budúcnosti krátkodobé, ale aj dlhodobé ciele rozvoja spoločnosti. História spoločnosti je dôkazom toho, že nastúpená cesta a prijaté rozhodnutia boli správne, pretože z malej rodinnej firmy bola vybudovaná spoločnosť pôsobiaca na stredoeurópskom trhu s významným trhovým podielom. Z tých najdôležitejších rozhodnutí je nutné vyzdvihnúť definovanie filozofie spoločnosti, hodnotového systému a dodržovanie zásad pri ich realizácii. Rovnako tak vysoká odbornosť, dôraz na inováciu, kvalita poskytovaných produktov a služieb, garantovanie kontinuity a stability, preferovanie značky, orientácia na potreby zákazníka prispeli nemalým podielom k tomuto úspechu. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.