ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
PRODUKTOVÝ ROZVOJ
Rozvoj každej spoločnosti je podmienený kvalitným produktovým portfóliom vrátane poskytovania sprievodných služieb. Veľkou devízou je aj ponuka produktov, ktoré spoločnosť vyvinula vlastnými kapacitami.
 
1990 Dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky
1991 Distribúcia systémov pre manažment metalických káblových rozvodov
  Dodávky dátovej infraštruktúry na báze koaxiálnych rozvodov
1992 Vývoj a dodávky podnikového informačného systému MYRIADA
  Dodávky optických sietí
1993 Dodávky dátovej infraštruktury na báze štrukturovanej kabeláže
  Dodávky aktívnych prvkoch dátových sietí
1995 Distribúcia systémov pre manažment káblov - vývodky
1996 Distribúcia systémov pre priemyselné aplikácie - boxy, zásuvky
1997 Distribúcia pasívnych a aktívnych prvkov dátových a telekomunikačných sietí
2001 Dodávky riešení pre bezdrôtovú komunikáciu
2003 Distribúcia pasívnych prvkov optických sietí (káble, konektivita)
2004 Distribúcia produktov pre priemysel (káble) a CCTV (koaxiálne káble)
2008 Vývoj a dodávky systému IBC pre inteligentné budovy
  Distribúcia produktov pre dátové centrá
  Distribúcia aktívnych prvkov pre priemyselnú automatizáciu
  Distribúcia káblového manažmentu pre optické siete (šachty, rozvádzače)
2011 Distribúcia systémov protipožiarnej ochrany
2012 Distribúcia produktov pre rozvod elektriny v distribučnej sieti
2013 Výroba a distribúcia systému OPTRO-NET pre dátové a telekomunikačné siete
  Distribúcia nosného káblového systému
2014 Vývoj a dodávka systému IBC-ENERGY pre meranie a manažment spotreby energií
2015 Výroba a distribúcia dátových rozvádzačov OPTRO-RACK
  Distribúcia zariadení na budovanie optických sietí
  Distribúcia zariadení na inštaláciu a meranie metalických a optických sietí
2016 Výroba a distribúcia optických chráničiek OPTRO-DUCT
2017 Vývoj a dodávka prístupového systému IBC-SECURITY
2018 Vývoj a dodávka kamerového systému pre kontrolu výrobného procesu v automotive 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.