✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
iso9001, iso14001, iso45001
MERANIE A REGULÁCIA CHLADIACICH ZARIADENÍ
Optimalizácia výroby chladu je potrebná hlavne v potravinárskych prevádzkach, supermarketoch, veľkoskladoch a všade tam, kde je potrebné dodať chlad. V praxi sa stretávame s tým, že častokrát sú dodané rôzne chladiace jednotky, ktoré majú samostatné autonómne riadenie avšak neposkytujú centrálny vzdialený monitoring, vzájomné prepojenie - samostatnou kapitolou je prepojenie do systému riadenia energetického maxima (Emax). V takomto prípade je MaR centrálneho chladiaceho systému veľkým pomocníkom pre energetika alebo pracovníka, ktorý je zodpovedný za hospodárenie s energiami a súčasne aj zabezpečuje prevádzku technologických celkov. Vo vizualizačnom nástroji má integrované spotreby jednotlivých zariadení (nielen chladiacich - ale aj osvetlenia, vzduchotechniky, rekuperácie tepla z chladiacich zariadení atď.), kde sú parametricky prednastavené hodnoty (požadované prevádzkové hodnoty), časové programy, priority pre odpájanie jednotlivých technologických celkov, pričom vďaka centrálnej MaR sa tieto hodnoty dajú hneď spätne ovplyvňovať.



 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.