✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
iso9001, iso14001, iso45001
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Protipožiarna ochrana v dátových centrách je z hľadiska deštrukčnej činnosti požiaru mimoriadne dôležitá vzhľadom na nutnosť chrániť hodnoty, ktoré sú uložené jednak na dátových nosičoch, ale aj z pohľadu následných škôd, vzniknutých v dôsledku nemožnosti vykonávať riadenie systémov, závislých na zničených informáciach.

Protipožiarnu ochranu je možné zabezpečiť na úrovni:
  • stavebnej dodávky
  • vytvorením požiarnych úsekov s požadovanou požiarnou odolnosťou stavebných konštrukcií (dvere, uzávery, klapky)
  • vytvorením vnútorných sekcií v dátovom centre a s protipožiarnymi deliacimi stenami a dverami
  • inštaláciou zariadení k tomu určených
  • elektronickej požiarnej signalizácie
  • aktívneho systému detekcie požiaru
  • stabilného hasiaceho systému (pre prípad dátového centra je žiadúce použiť systémy, ktoré nespôsobujú koróziu konštrukcií a zariadení v dátovom centre a v prípade ich spustenia nesmú zničiť minimálne nosiče dát)
Dôležitú úlohu pri návrhu a výbere monitorovacieho a riadiaceho systému musí hrať schopnosť systému identifikovať včas vznik požiaru a eliminovať falošné poplachy.

Naša spoločnosť rieši protipožiarnu ochranu na úrovni buď certifikovaných systémov (systémy ESSER, SATEL, ARITECH a LES RACK) s inteligentnou nadstavbou IBC systému alebo čisto na báze prvkov vlastného systému IBC. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.