✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
iso9001, iso14001, iso45001
MERANIE A REGULÁCIA SOLÁRNYCH ZARIADENÍ
V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie prevádzkových nákladov. Kľúčovým zdrojom je energia ukrytá v lúčoch Slnka. Je to ekologicky čistý zdroj energie, ktorý je nevyčerpateľný a zároveň je bezplatný. Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie – veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na výrobu všetkých foriem energie, ktoré dnes ľudstvo využíva. V našich klimatických podmienkach je potenciál slnečnej energie obrovský. Len energia dopadajúca na strechu každej budovy presahuje možnosti jej využitia. Intenzita slnečného žiarenia u nás predstavuje asi 1100 kWh/m2 za rok (z toho približne 800 kWh/m2 sa dosahuje v mesiacoch apríl – september). V letných mesiacoch je preto potrebné túto energiu akumulovať a následne spotrebovať. V zimných mesiacoch je naopak možné jej využitie len ako doplňujúceho zdroja. Pre jej maximálne využitie, súčinnosť s inými zdrojmi a optimalizáciu všetkých procesov je potrebná spoľahlivá a kvalitná regulácia.

Technické riešenie v IBC systéme
Riešenie pre MaR solárnych zariadení ktoré vám ponúkame, je v našom ponímaní časť jedného celého komplexného systému, ktoré dostane zákazník vždy ako jedinečné riešenie. Komplexné riešenie znamená:
- návrh systému merania parametrov z alternatívnych a štandardných zdrojov,
- návrh akčných členov pre riadenie tokov tepelnej energie,
- elektrické zapojenia a ovládacie členy v rozvádzači MaR kotolne.
Manažérske rozhranie
Celý technologický proces je zobrazený v prehľadnej a zrozumiteľnej grafickej schéme od slnečného kolektora, akumuláciu a ďalšiu distribúciu. Užívateľ má možnosť sledovať a realizovať všetky zmeny v nastaveniach veľmi jednoduchým spôsobom pomocou ovládacích setrov (tlačidiel), ktoré ovládajú jednotlivé prvky systému, ako sú obehové čerpadlá, programy, teploty atď. Všetky zmeny, ktoré užívateľ uskutočnil, sa následne zobrazia v indikátoroch. Tieto sú použité aj na zobrazovanie aktuálnych stavov teplôt, tlakov atď., ktoré monitorujú proces. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.