✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
iso9001, iso14001, iso45001
MERANIE A REGULÁCIA FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH VELIČÍN
Typy meraných veličín
Riešenia IBC je možné nasadiť aj v aplikáciách, kde sú merané rôzne fyzikálne a chemické veličiny. Sem patrí meranie intenzity osvetlenia – svetelné čidlo (veličina lux), meranie vlhkosti, rosného bodu, tlaku, pohybu, zaplavenia, meranie prítomnosti CO2, meranie kvality vzduchu, prítomnosti ozónu, absolútneho aj diferenčného tlaku, rýchlosti prúdenia vzduchu a ďalších.

Technické riešenie merania v systéme IBC
Pre každú veličinu sú špeciálne čidlá (niektoré sú aj v kombinovanom vyhotovení, kedy merajú viacero veličín súčasne), ktoré pripájame do vstupno-výstupných obvodov a z týchto sa ďalej prenášajú riadiace signály prostredníctvom PLC automatov na celkovú vizualizáciu – užívateľské rozhranie. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.