✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
iso9001, iso14001, iso45001
OPTICKÉ KABELÁŽE
Dátové centrum musí spĺňať veľmi prísne normy z hľadiska integrity a funkčnosti výpočtovej techniky, ktorá je v ňom umiestnená. Požiadavky na návrhy a konštrukciu dátových centier sú uvedené v medzinárodnej norme TIA-942, v ktorej sú doporučené špecifikácie priestorov (oblastí) a spôsob prepojenia zariadení v jednotlivých priestoroch.

Odporučené typické priestory v dátovom centre - vstupná miestnosť, hlavná distribučná oblasť MDA, horizontálna distribučná oblasť HDA, zóna distribučnej oblasti ZDA a zóna zariadení distribučnej oblasti EDA.

Odporučený spôsob prepojenia zariadení - vychádza z požiadavky zabezpečiť dostatočnú prenosovú rýchlosť v súčasnosti ale i v budúcnosti (horná predstava je na 100 Gb/s). Toto je možné garantovať iba za predpokladu použitia správnej štruktúry kabelážného systému (rozdelenie kabeláže na chrbticovú a horizontálnu kabeláž) a za použitia kvalitných komponentov kabelážného systému s dostatočnou šírkou pásma s garanciou požadovanej prenosovej rýchlosti. Najvhodnejšou z možností, ako zabezpečiť dostatočnú prenosovú rýchlosť v dátových centrách, je použitie metalickej štrukturovanej kabeláže CAT 6A a optických vlákien, ako prenosového média medzi aktívnymi zariadeniami. Optické vlákna sú dnes štandardne pripravené na 10Gb a 100Gb dátové toky. Toto riešenie je garanciou dostatočnej rezervy po celú životnosť káblov na kladené nároky pre dátové toky medzi aktívnymi zariadeniami. Časové a priestorové limity pre inštaláciu kabelážneho systému - z dôvodu hustoty prepojovacích prvkov v dátových rozvádzačoch, jednoduchšej a rýchlejšej inštalácie, obmedzeniu chybovosti pri zváraní v prípade optickej kabeláže, možného dodatočného ,,upgrade“ rozhrania v prípade prechodu na iné typy aktívnych zariadení, prípadne pre rýchlu výmenu poškodeného kábla, je vhodné použiť ako v prípade metalických a optických kabeláží predkonektorované (konfekciované) káble továrensky osadenými konektormi ( riešenia MTP a MPO).
Optické prepojovacie panely sú takisto rýchlo rekonštruovateľné jednoduchou výmenou vhodného čela FO panela s FO adaptérmi a zväzkom optickcýh pigtailov osadených MTP (MPO) konektormi.

Spoločnosť IES ponúka tieto komponenty v riešeniach od výrobcov OPTRONICS, BELDEN/IBDN, Brand-Rex a Dätwyler. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.